Bauabzugsteuer

INFOLINIA
+48 71 787 63 60

Świadczysz usługi budowlane na terenie Niemiec? Najprawdopodobniej podlegasz opodatkowaniu Bauabzugsteuer czyli podatkiem od usług budowlanych w Niemczech.

Oferujemy następujące usługi związanie z podatkiem od usług budowlanych Bauabzugsteuer:

  • ustalenie istnienia obowiązku podatkowego w podatku Bauabzugsteuer oraz sporządzenie wniosku o zwrot podatku,
  • ustalenie istnienia obowiązku podatkowego w podatkach Einkommensteuer (podatek dochodowy), Umsatzsteuer (podatek od wartości dodanej) i Lohnsteuer (podatek od wynagrodzeń),
  • rejestrację firmy we właściwym niemieckim urzędzie skarbowym,
  • uzyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku Bauabzugsteuer,
  • reprezentowanie firmy przed niemieckim urzędem skarbowym, udzielanie okresowych (zazwyczaj dwukrotnie w roku kalendarzowym, w terminach do 31 lipca oraz 31 stycznia) informacji oraz wyjaśnień niemieckiemu urzędowi skarbowemu w sprawach podatkowych

Formularz kontaktowy

Szczegóły oferty przedstawią Państwu nasi doradcy podatkowi  - zachęcamy do kontaktu


Więcej informacji

Podatek Bauabzugsteuer stanowi szczególną formę podatku dochodowego. Podatek ten został wprowadzony w celu zmniejszenia skali procederu nielegalnego zatrudniania w niemieckim przemyśle budowlanym.  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz), pobrany podatek Bauabzugsteuer zostaje zaliczony na poczet zobowiązań podatkowych wykonującego usługę budowlaną podmiotu. Te zobowiązania dotyczą podatku od wynagrodzeń (Lohnsteuer) oraz zaliczek na poczet podatku dochowowego PIT (Einkommensteuer) lub CIT (Körperschaftsteuer).

Opodatkowaniu podatkiem od usług budowlanych podlegają wszystkie świadczenia, które służą wybudowaniu, uruchomieniu, modyfikacji lub usunięciu konstrukcji budowlanych. Stawka podatku Bauabzugsteuer została określona na 15% i pobierana jest przez odbiorcę usługi budowlanej z kwoty wystawionej faktury - jeśli jest do przedsiębiorca albo osoba prawna.

Obowiązki nałożone na wykonujących usługi budowlane podmioty zawierają rejestrację we właściwym niemieckim urzędzie oraz okresową sprawozdawczość. Przedsiębiorcy wykonujący w Niemczech działalność budowlaną podlegają sprawozdawczości okresowej w następujących terminach:
- do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca,
- do 31 stycznia za okres od 1 lipca do 31 grudnia.

Po rejestracji przedsiębiorcy otrzymują Zwolnienie z podatku od usług budowlanych, które na wniosek może zostać przedłużone.